واگذاری فضای نمایشگاهی داخل سالن (شامل زمین و تجهیزات)

911,200 تومان per sq mm

Product Price

Products that will be added:

  • ثبت مشخصات شرکت کنندگان در اپلیکیشن نمایشگاه

اطلاعات بیشتر

تعرفه واگذاری فضای ریالی نمایشگاهی به ازاء هرمتر مربع حد اقل متراژ نرخ تعرفه هر متر مربع
واگذاری هر متر مربع فضای نمایشگاهی داخل سالن شامل زمین با تجهیزات ( هزینه تجهیزات جداگانه محاسبه میگردد ) 12 متر مربع 7،112،000 ریال
تجهیزات نمایشگاهی شامل: پارتیشن بندی ، موکت ، روشنایی ، 1 میز ، 2 صندلی ( هر12 متر مربع ) و پیشانی نویسی 12 متر مربع 2،000،000 ریال