فرم‌های ثبت نام
فرم ثبت نام شرکت کنندگان چهارمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری
فرم درج اطلاعات شرکت در کتاب نمایشگاه
( فرم شماره 3)
فرم درج نام شرکت کنندگان بر روی سر درب غرفه
فرم درخواست کارت شناسایی